วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัวชื่อ : นางสาวรัตน์สุดา ศรีด้วง เลขที่ 16 ชื่อเล่น : แนน กำลังศึกษา : ที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 นักศึกษาปริญญาตรี แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่อยู่ : 34 หมู่ 2 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 สัญชาติ : ไทย เชื้อชาติ : ไทย ศาสนา : พุทธ สถานภาพ : โสด คติประจำใจ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็แล้วกัน

12 ความคิดเห็น:

 1. บล็อคเรียบร้อย สวยงามเเละเนื้อหาครอบคลุมดีมากคะ

  ตอบลบ
 2. บล็อคดูน่าสนใจ เนื้อหาเข้าใจง่าย

  ตอบลบ
 3. บล็อคดูน่าสนใจ เนื้อหาเข้าใจง่าย

  ตอบลบ
 4. บล็อกสวยเนื้อหาครบถ้วนเข้าใจง่าย

  ตอบลบ
 5. บล็อกสวยเนื้อหาครบถ้วนเข้าใจง่าย

  ตอบลบ
 6. เนื้อหาครบ บล็อกสวย น่ารักดี

  ตอบลบ
 7. เนื้อหาครบ บล็อกสวย น่ารักดี

  ตอบลบ
 8. เนื้อหาครบ บล็อกสวย น่ารักดี

  ตอบลบ
 9. บล็อคเรียบร้อย สวยงามเเละเนื้อหาชัดเจนดีค่ะ

  ตอบลบ
 10. บล็อคเรียบร้อย สวยงามเเละเนื้อหาชัดเจนดีค่ะ

  ตอบลบ
 11. บล็อกสวยเนื้อหาครบ

  ตอบลบ
 12. บล็อกสวยเนื้อหาครบ

  ตอบลบ